Karakia Tīmatanga

 

You can incorporate te reo Māori me ōna tikanga into your daily life, whether at work or at school.

This karakia tīmatanga, or opening karakia, is a good one to start with and is great for hui. 

 

Manawa Mai

Manawa mai te mauri nuku

Manawa mai te mauri rangi

Ko te mauri kei au he mauri tipua

Ka pakaru mai te pō

Te mai te mauri

Haumi e, hui e,

Tāiki e