Karakia Whakamutunga

 

Just as it's good practice to open a hui with a karakia, karakia whakamutunga, or closing karakia, are just as important to close a hui and ensure everyone is settled and on the same page.

 

Karakia Whakamutunga ki a Rongo

Mai e, mai e

Mai e te tipua

Mai e te tawhito

Mai e te kahui o ngā ariki e

Mai e te tawhiwhi atu ki Rongo

E Rongo e

Whakarongo mai, whakarongo mai

Tai mai tō mauri kia hohou ai te rongo

Haumi, hui e, taiki e