Levin whakapapa hui

Posted on 20 March 2020

Levin whakapapa hui

Tātai whakapapa e

Tātai taura tūpuna

Taura hono tangata

Taura here whenua

Ngāti Apa ki te Rā Tō recently held a whakapapa hui with whānau members in Taitoko (Levin). This hui included a presentation of Ngāti Apa ki te Rā Tō historical information incorporating whakapapa, origins and migrations of Ngāti Apa ki te Rā Tō to the South Island.

Whānau expressed the importance of knowing their whakapapa, the places that their tūpuna were associated with and the whakapapa connections to Ngāti Apa ki te Rā Tō.

There were also opportunities to break out into whānau groups to share information and strengthen connections to one another. The information shared filled some knowledge gaps for many of the whānau who attended.

We would like to acknowledge all our whānau who attended this event and look forward to connecting with you all again in the future.

Mauri ora!

More Posts

Contact us at Ngāti Apa ki te Rā Tō